SANKCIE

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu:

66 eur za každé vozidlo, ak:

 1. nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 2. nepodrobí jednotlivo dovezené vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 3. nepodrobí vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 4. počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly, poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly alebo výmene čelného skla,
 5. nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie.

165 eur za každé vozidlo, ak:

 1. nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej,
 2. nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej,
 3. nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole,
 4. nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole,
 5. nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality.

Pokuta uložená za nepodrobenie vozidla technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu je na platobný účet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty a zároveň v tejto lehote je vozidlo:

 1. podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,
 2. vyradené z evidencie,
 3. odhlásené do cudziny,
 4. dočasne vyradené z evidencie.

Chcete vedieť viac? 

Neváhajte a napíšte nám!

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Ing. Zuzana Ščasná TK KONTROL
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.