LEHOTY KONTROL

Lehoty emisných kontrol

Lehoty emisných kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.

Kategórie alebo druhy vozidiel Lehoty EK
Motocykle kategórie L3e, L4e  
Trojkolky kategórie L5e nad 125 cm3  
Štvorkolky kategórie L6e, L7e nad 125 cm3 4-2-2
Vozidlá kategórie M1, N1 äokrem vozidla kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom)  
Traktory kategórie T  
Kategórie alebo druhy vozidiel Lehoty EK
Vozidlá kategórie M1, N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom  
Vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3 1-1-1
Vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej alebo plynárenskej poruchovej služby  

*vozidlá kategórie L podliehajú EK až od roku 2021

Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť emisnej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

Chcete vedieť viac? 

Neváhajte a napíšte nám!

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Ing. Zuzana Ščasná TK KONTROL
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.